A K T U E L L T !!

Du som ännu inte hämtat ut ditt medlemskort kam hämta det vid vårt infobord under Sundsdagarna 25.5 9.00-17.00 Eller vid föreningens företagsbesök hos Garden Flora 27.5 kl 18.00

Resor 2019

Föreningens resor 2018

Anmälningar till Barbro på telefon 050-5274129 eller mail barbro.haasiosalo@multi.fi

---------------------------------------------------------------------------Inga kommentarer: