onsdag 29 mars 2023

AKTUELLT


 

Fick du inget brev av NÖT på posten, innehållande info om medlemskortet 2023, samt faktura för inbetalning av medlemsavgift? 

Då medlemsavgiften betalats skickas medlemskortet hem på posten!

Företagsbesök vid Sunds Trädgårdscenter

 


Bild: Carita Södö

onsdag 15 mars 2023

Vårlökar och sticklingar


 Månadsmötet 13.3-23

13.3 2023 håller föreningen månadsmöte vid Hötorgscentret. Kvällens tema är vårlökar och frösådd och som extra program sattes in en möjlighet till plantbyte. Tillställningen var välbesökt med 54 betalande medlemmar. Avgiften för månadsträffar har höjts till 6€/medlem och för föreningen en avgift på 50€ per tillfälle.

Vi fick en givande föreläsning igen av vår ordförande Fredrik. Vi fick lära oss att ta sticklingar och att de inte skall placeras för djupt, då kan den ruttna. Jordnivån ska vara samma som i planteringskrukan som den kommer i. Det är viktigt att toppa de små sticklingarna för att få stora fina plantor. Toppa gärna två gånger på ex. Fuchsian.

En trend blomma som börjat dyka upp mer o mer är Ranunkel och likaså fortsätter Dalian att vara populär.

Ett tips med gödslingen är att man kan gödsla med mera kväverik gödsel fram till midsommar men sen övergå till höstgödsel för att få mera fosfor o kalium som gynnar blomningen.

Frågelådan fanns med och fylldes med olika frågor som Fredrik briljant svarade på.

Diskussionen gick tidvis högt och ljudligt bland alla trädgårdsvänner.

Till sist byttes plantor och sticklingar. De som haft med sig en växt, fick ta en annan planta istället. Nöjda gick vi hem efter kvällens möte.

Text: Gun Nylund
Bild: Fredrik Sandström, Gun Nylund

måndag 6 mars 2023

Månadsmöte, vårlökar och frösådd
Månadsmöte måndagen den 13.3-23 kl 18:30 vid Hötorgcentret.

Fredrik Sandström berättar om vårlökar och frösådd.

Vi byter krukväxter, sticklingar, plantor och frön.

Kaffeservering och lotteri.

Inträde: 6€ per person. Obs att priset har höjts.

Välkommen med!                       Text och bild: Carita Södö

 

torsdag 23 februari 2023

Anmälan till sommarens NÖT-resor 2023

 


Anmälan till sommarresorna tas nu emot av Gun Tfn. 050 5328371
                  
                  Jäneda 26-28.5 2023
                  Endagsresa till Terjärv 10.6 2023

                  Obs att det var fel datum på brochyren om Jänedaresan, som delades ut 
                  på månadsmötet!

                  Välkommen med på trevliga trädgårdsresor!

                                                                          Text och bild: Carita Södö

tisdag 7 februari 2023

Månadsmöte - Årsmöte 2023Välkommen på Månadsmöte - Årsmöte 20.2 2023 kl. 18:30 på Hötorgcentret.

Efter årsmötet berättar Sonja Nyholm om sommarens resor.

Anmälan till resorna tas emot.

Föreningen bjuder på kaffe och tårta.

Årets almanacka finns till försäljning!                                                                                                                                                                        Text och bild: Carita Södö 

torsdag 19 januari 2023

Blomsteräng i trädgården

 

Öka den biologiska mångfalden, - Förvandla en del av gräsmattan till blomsteräng

Föredraget på måndagens månadsmöte hölls av Birthe Wistbacka och behandlade frågor som; Vad är en äng? Varför behövs mera ängsliknande områden? Hur skapar man själv och upprätthåller ett sådant område?

 På en traditionell äng kan det finnas mer än 80 växtarter/m².  Ju mer växtarter det finns i området desto mera insekt arter och individer finns det, och desto stabilare och välfungerande är ekosystemet på ängen.

Pollination:
Över 80% av våra jordbruksgrödor och vilda växter är beroende av insekter för sin pollination. 

Exempel på viktiga pollinerare är bin, humlor, flugor, steklar, skalbaggar och fjärilar.

Det är viktigt att insekterna hittar föda, dvs nektar, under hela säsongen, –  från tidig vår till sen höst. 

Detta betyder mao, att det bör finnas olika arter
som blommar under olika perioder under
hela vegetationsperioden.   

Det absolut viktigaste du bör göra när du planerar att anlägga en blomsteräng är att du har kunskap om vilket kvalitet jordmånen i området har. Är området näringsfattigt eller är det mycket näringsrikt? Dessa förhållanden spelar in i valet av anläggningsmetodik. Har du en näringsfattig yta, är det lätt att få en blommande äng redan inom något år. 

Har du däremot ett område, med hög frodig vegetation som du vill förvandla till en äng, bör du räkna med att långsiktigt arbeta med området  i flera år.

Inhemska blomfröer är det bästa valet vid sådden.  Våra finländska insekter är präglade just precis på dem. 

Om du inte själv vill plocka fröer från naturen finns det att köpa färdiga fröblandningar.

Nedan en tabell på anläggningsmetoder för blomsterängen, beroende på jordmånens näringsinnehåll   (enligt Torgny Backman)

Skötsel metod 1:
Ängar med fattigt till måttligt näringsinnehåll = låg riklighet av högväxande gräs och örter. Låt befintlig växtlighet växa fritt
Slå när största delen blommat ut (augusti/september)
Låt ligga några dagar så att växterna fröar av sig.
För bort från ängen → Jorden blir magrare → Mer växter och nyttoinsekter.

Skötselmetod 2:
Ängar med måttligt till högt näringsinnehåll = medel till hög riklighet av högväxande gräs och örter.
Låt befintlig växtlighet växa fritt
Slå en gång i juni (senast före midsommar)
För genast bort från ängen
Slå en andra gång i augusti/september/(oktober)
Låt ligga några dagar så att växterna fröar av sig
För bort från ängen --> Magrare jord snabbare

Anläggningsmetoder 3-7: Platser med högt näringsinnehåll = hög riklighet av högväxande gräs och örter eller gräsmatta med tät grässvål.

Anläggningsmetod 3:
Plöj/harva/fräs i april/maj.
Så högväxande ettåriga snabbväxande blommor, t.ex. blandning 
av honungsfacelia,                   oljerättika, vitsenap och bovete.
Slå när de har blommat ut--- För bort genast.
Upprepa fler år eller så ängsväxter augusti/september.

Sköt sedan enligt metod 1 eller 2  → Magrar jorden och minskar potentiella"ogräs"

Anläggningsmetod 4:
Plöj/harva/fräs i april/maj.
Så näringskrävande grödor (t.ex potatis, kålsorter, rotfrukter)
Använd INGA gifter eller gödsel.
Skörda grödorna.
Upprepa fler år eller så in ängsblommor.

Sköt enligt metod 1 eller 2 → Magrar jorden snabbt.

Anläggningsmetod 5:
Gräv bort grässvålen och matjorden minst 10cm.
Så ängsblommor i augusti/september eller april/maj.

Sköts enligt metod 1 eller 2  → Rotogräset försvinner och även största näringsinnehållet.

Anläggningsmetod 6:
Lägg ut sand 0mm-8mm (eller annan näringsfattig moränjord) gärna mer än 10cm
Så ängsblommor i augusti/september  eller april/maj.


Sköts enligt metod 1 eller 2  → Näringsfattig jord/sand gynnar blommorna.

Anläggningsmetod 7:
Gräv bort grässvålen och matjorden.
Fyll eller blanda in natursand (5cm eller mer)


Så ängsblommori augusti/september eller april/maj.
Slå enligt metod 1 eller 2. → Bättre att få bort rotogräs än metod 6

Efter denna genomgång av anläggningsmetodik blev det diskussioner om bekämpning av de mycket invasiva arterna lupin och jättebalsamin. 

Dessa arter har under de senaste 10 – 15 åren ökat kopiöst i naturen.  Där de fått fotfäste har de med sin otroliga växtpotential på många ställen totalt slagit ut den ursprungliga artrikedomen. Det är viktigt att delta i bekämpning av dessa arter.   

Text och bild: Birthe Wistbacka
 


onsdag 11 januari 2023

Månadsträff 16.1 2023

Julen är förbi och vi kan börja drömma om våren och sommaren!

Årets första månadsträff 16.1 2023 kl. 18:30
på Hötorgscentret.

Birthe Wistbacka berättar hur vi kan anlägga en mångfaldsäng som en del av gräsmattan.

   Kaffeservering och lotteri.

   Inträde 5€ (= kaffe och hyra)

                                                      Välkommen med!


 

tisdag 13 december 2022

NÖT-Almanacka 2023

 Nu finns NÖT-Almanackan 2023 till försäljning!Julfesten 2022

 

Julfest på Juthbacka

 Kommer just hem från vår julfest som i år ordnades vid Juthbacka 12.12-22. Så skönt att alla covidrestriktioner hävts. Visst finns Coronan ännu kvar men vaccinationer och olika försiktighetsåtgärder har hjälpt så pass mycket att vi ändå kan träffas och fira en riktig julfest. Vintern har hittills varit mild med endast lite snö här i Österbotten, men ändå har rimfrosten prytt träden på ett vidunderligt vackert sätt.

 Såg med förväntan fram emot kvällen, alltid är det lite spännande att allt skall fungera. Som tradition bjuder vi in till en traditionell julfest med både julmusik och skönsjungande luciaflickor.

 Julfesten inleddes med att vår ordförande Fredrik Sandström hälsade välkommen och läste julevangeliet. Efter det följde besök av Lucia.

Lucia med tärnor

Julbordet bjöd på många läckerheter och vi lät oss välsmaka av en buffé med utvalda julrätter.


Under middagen var det en härlig stämning. 
Konversationen var i full gång och däremellan sjöngs det julsånger. 

Efter middagen fick vi ta del av diktläsning och berättarkonst.


Birthe Wistbacka framför dikten tomten av Viktor Rydberg.

Gunhild Berger fängslade oss med sin berättarkonst. Vi fick först höra om hustomten som det inte var så lätt att hitta och sen vi fick också höra legenden hur julrosen kom till oss under en magisk julnatt.


Fröskatten lottas ju ut varje år på julfesten. Detta år har Maggi Bredbacka förvaltat skatten. 

I år blev det Mimmi Sandström som i många år troget deltagit i lotteriet, som äntligen gynnades av lotten. Nu får hon ta del av fröna som finns i lådan och berätta nästa år hur det lyckats med sådden.

Maggi Bredbacka berättar hur hon förvaltat fröskatten och om glädjen i att odla.


Vår nya almanacka presenterades också under kvällen och kunde köpas om man så önskade.

NÖT-Almanackan 2023


Vi avslutade med ett jullotteri med många fina vinster, som olika företag skänkt. Två julkorgar med bl.a. styrelsens egna produkter lottades ut som huvudvinster.

 

Kvällen avslutades med att tomten kom med julklappar

 

Tack till alla som kom på julfesten med Norra Österbottens Trädgårdssällskap!


Text: Gun Nylund
Foto: Gun Nylund, Carita Södö