A K T U E L L T !!

Måndag 9.9 kl 18.00 samlas vi för månadsträff vid Garden Flora i Lövö. Temat är lökar och knölar. Samåk gärna. Välkommen!

onsdag 10 juli 2019

Trädgårdsbesök i nejden

Måndag 15.7 samlas vi på Optimas parkering 17,45 för indelning i grupper och information. 3 trädgårdar besöks i tur och ordning. Välmött