- A K T U E L L T -

Månadsmöten är tillsvidare inställda på grund av rådande coronaläge!

onsdag 10 juli 2019

Trädgårdsbesök i nejden

Måndag 15.7 samlas vi på Optimas parkering 17,45 för indelning i grupper och information. 3 trädgårdar besöks i tur och ordning. Välmött