- A K T U E L L T -

Måndag 8.6 Plantbyte på ängen vid Aspegrens. Lös ut ditt NÖT medlemskort:

Betala medlemsavgift 12€ + 3€ postningskostnader. Totalt 15€ till föreningens konto. FI52 5567 0720 1434 49 så skickar Barbro E. ditt medlemskort.