A K T U E L L T !!
Vi vill gärna ha fler föreningsmedlemmar till "some"-gruppen (socialamedier). Vi i Some-gruppen hjälps åt att hålla föreningens info i sociala medier up-to-date. (Bloggen, Instagram och Facebook). Kom med, det behövs inga förkunskaper, vi hjälps åt och lär oss av varandra.

Hur blir jag medlem?

Är du intresserad att bli medlem i föreningen Norra Österbottens Trädgårdssällskap?

Medlemsavgiften: 12€/år. Du får ett bankgiro hemskickat och därefter kommer ditt medlemskort.
Medlemsåret är från mars till mars. Du får varje vår hem ett nytt bankgiro för att förnya ditt medlemsskap, samt hemskickat ett nytt medlemskort. Kortet byter färg varje år, så kom ihåg att ta med kortet med rätt årtal för att kunna utnyttja dina förmåner.

Förmåner som föreningsmedlem: Rabatt på följande ställen [här]
Som medlem kan du delta på månadsmöten, föreläsningar, event, utflykter och trädgårdsresor. Vi har även ett fint samarbete med flera lokala företag som erbjuder en rabatt till alla våra medlemmar.

Tack för visat intresse och välkommen med i föreningen.
Vi ses!

Inga kommentarer: