onsdag 17 januari 2024

Arbiskurs med John TaylorTill kännedom:
Arbis i Jakobstad ordnar 14.2-24 en föreläsning med den från SVT kända trädgårdsmästaren John Taylor.
Ännu finns det lediga platser. Mera info finns i länken under bilden.


https://arbis.jakobstad.fi/kurser/visa/6362-000708-hur-tanker-en-tradgardsmastare-john-taylor

Text: Carita Södö
Bild: Arbis Jakobstad

 

tisdag 16 januari 2024

Den levande matjorden


Årets första månadsträff samlade hela 45 medlemmar! Fredrik Sandström bjöd igen en gång på en fantastisk förläsning. Denna gång om matjorden. 

Tack till Fredrik och till alla som kom. 

Tänk att det finns så mycket intressant att lära om något så vanligt som mylla!

Vi skiljer på Mineraljord och Mulljord. Mulljorden innehåller organiskt material, löv och gräsklipp och den krymper med tiden. Mineraljorden består av krossade eller vittrade bergarter och olika typer av mineralkorn. 

Det gäller att vara försiktig då vi bearbetar jorden på våren. Den får inte vara för våt eller för torr. Överdriven bearbetning, med t.ex. jordfräs, förstör jordens struktur och tar kål på maskar och mikroorganismer. Om vi skadat jordens struktur så är det endast tjälen som kan återskapa den.

Vi kan förbättra vår matjord med bl.a. kompost, Bokashi, träaska och träkol från spisen. 

Skillnaden på Bokashi och varm kompost är att Bokashi lagrar alla näringsämnen, medan endel av  kväve och kol försvinner i varmkomposten. Fördelar med Bokashi är också lakvattnet.

Träaska kan användas till alla växter förutom potatis och surjordsväxter. En halv liter aska  per kvadratmeter strös undet grenverket. Obs att träaskans pH är ca 9. 
Träkolen laddas likadant som Biokol och kan med fördel blandas i kall kompostjord. Grillkol innehåller skadliga ämnen och får inte användas i odling.

Därtill finns olika preparat i handeln:
Biokol kan förbättra jordens struktur och hålla kvar näring och vatten i jorden. Biokol bör laddas med näring före användning, t.ex guldvatten. 

Biohumus är ett organiskt material, som binder fukt och är rik på mikroliv och långsamt frisläppande näringsämnen. Den stimulerar rötternas tillväxt och ökar växternas motståndskraft. Kan användas både i krukor och på friland.

Mykorritsa innehåller svampsporer som lever i symbios med växters rötter. Den bidrar till ökad rottillväxt och bättre motståndskraft.

Neudofix rotaktivator befrämjar rotningsprocessen för sticklingar och plantor.

--------------------

Övrig Info

Denna vinter är det många buskar och träd som fortfarande har sitt bladverk kvar, men enligt Fredrik är det ingen fara med dem. De släpper sina blad senast då knopparna sväller. Det är t.o.m bättre mot ohyra att bladen sitter på grenarna än att de ligger i högar under trädet.
I år kom frosten plötsligt innan ytvattnet hunnit rinna bort och det kan ge problem åt perenner vars rotsystem riskerar frysa sönder. Vi kan vänta oss att många perenner inte klarar vintern i år. Vintergröna buskar riskerar få brunatoppar i år, men tillväxten kommer att dölja det bruna.

Det finns ännu biljetter till trädgårdsmästaren John Tailors föreläsning 14.2-24 på Campus Allegro, om vi är intresserade. Tailor är känd från programmet "Trädgårdstider" i SVT.

Tack för en trevlig kväll!

text: Gun Nylund, Carita Södö
bild: Carita Södö

torsdag 11 januari 2024

Månadsmöte 15 januari 2024

 

Välkommen på årets första månadsträff 15.1 kl. 18:30 vid Hötorgscentret!

bild: Britt-Mari Knuts