torsdag 14 mars 2024

Månadsmöte 18 mars 2024

 Välkommen på månadsmöte till Lindell Flowers i Esse. Kom med och låt dig inspireras av vårens trender!


torsdag 7 mars 2024

Verksamhetsberättelse 2023

 


 

Verksamhetsberättelse för år 2023

1. Verksamheten har varit i gång under hela året med program på Hötorgscentret. Under sommaren har vi haft både trädgårdsbesök och trädgårdsresor. Vi har haft ett ökat samarbete med trädgårdsförbundet, genom att förbundet ordnade en weekendträff vid Juthbacka i Nykarleby där flera styrelsemedlemmar deltog.

2.Styrelsemedlemmar väljs för en period på 2 år åt gången och följande medlemmar var invalda år 2023-2024

 Fredrik Sandström ordförande och Someansvarig, Birthe Wistbacka viceordförande och medlem i resegruppen, Gun Nylund sekreterare och resegruppens ordförande, Berit Hakkila kassör och medlemsansvarig, Gunilla Granlund , Gun-Marie Broo, Marianne Westerlund materialförvaltare och medlem i resegruppen, Ulla-Britt Kronholm, Carita Södö Someansvarig, Carina Kackur medlem i resegruppen , Ann-Britt Påvall medlem i Somegruppen, Britt-Mari Knuts medlem i Somegruppen

Suppleanter: Johanna Knuts, Susanna Hannus, Bodil Käldström

3. Verksamhetsgranskare Ordinarie: Inga-Britt Bobacka, Mona Holmlund Suppleanter: Barbro Enlund, Sonja Källström

4. Valberedning: Åsa Forsström, Ann-Britt Sandvik, Ingeborg Julin, 

5.Föreningens ekonomi har varit tillfredsställande under räkenskapsperioden. Medlemsavgiften har varit 12€ i året/medlem varav 3,50/ medlem har gått till Svenska Trädgårdsförbundet r.f. Resultaträkningen för verksamhetsperioden visar ett underskott i årets bokslut. Enligt den plan som vi gjorde med styrelsen i inledningen av året.

6. Minnesadresser 10€/st

7. Almanackaförår 2023 kunde förbeställas under året samt köpas vid Sunds för 10€. Den trycktes i 150 exemplar och endast ett tjugotal blev över.

8. Vykort 1€/st. 7st.=5€ 15st.=10€

9.  Föreningens medlemsantal 31.12 2023 var 618 medlemmar varav 3 hedersmedlemmar. Medlemskorten postades hem under året.

10. Styrelsen har hållit 7 styrelsemöten + konstituerande möte. Styrelsen har också via WhatsApp kommit överens, och beslutfört vissa ärenden som sedan blivit protokollförda.

11. Möteskallelse har publicerats i ÖT torsdagar och söndagar före månadsmöten samt på Some. 

12. NÖT:s styrelsemedlemmar uppvaktades med en julblomma. Vår ordförande uppvaktades med ett köpkort på sin 50-års dag och till julen.

13. Månadsmöten har hållits i huvudsak vid Hötorgcentret i Jakobstad. Avgiften per medlem har varit 6€ för servering. Föreningen betalar 50e/tillfälle i hyra.

Föreningens fröskatt lottades ut och lotten gynnade Mimmi Sandström. Vandringspriset, tallriken har innehafts av Nina Gustafsson.

Föreningens medlemmar har fått information om kommande händelser via Some samt via minneslistan i ÖT.

Våra medlemmar har haft möjlighet att prenumerera på TN.

16 januari: Årets första träff hade samlat många deltagare både gamla och nya medlemmar som ville lyssna på kvällens tema: Mångfaldsäng- en del av gräsmattan med Birthe Wistbacka som föreläsare. 56 deltagande.

20 februari: Höll föreningen årsmöte och hade inbjudit IngSva och Sonja Nyholm som berättade om sommarens planerade resor. Våra medlemmar gavs tillfälle att anmäla sig till både dagsresan och weekendresan. Deltagarantal 61 stycken på mötet,

11 mars NÖT hade fått inbjudan för två personer att delta i BOV:arnas 100-års fest. Från vår förening deltog Marianne Westerlund och Gun Nylund då Blomsterodlingens Vänner firade 100-årsjubileum med fest middag på restaurang Gillet, Kaserngatan 23 i Helsingfors. Vi möttes av fint dukade bord och behandlades som hedersmedlemmar Vi blev varmt välkomnande av deras sekreterare Gunilla Westman. Som bonus hade BOV:arna boksläpp över sina 100 år och varje gäst fick med sig en bok hem. Resekostnader, middag och en hotellnatt blev beviljade från föreningen.

13 mars höll föreningen månadsmöte vid Hötorget. Kvällens tema var vårlökar och frösådd och som extra program sattes in en möjlighet till plantbyte. Tillställningen var välbesökt med 54 betalande medlemmar. Avgiften hade stigit till 6€/medlem och för föreningen en avgift på 50€. Vi fick en givande föreläsning  av vår ordförande Fredrik.Vi fick lära oss hur viktigt det är att toppa de små sticklingarna för att få stora fina plantor.

Frågelådan fanns med och fylldes med olika frågor som Fredrik briljant svarade på. Till sist byttes plantor och sticklingar mellan de som haft med sig en växt.  Nöjda gick vi hem efter kvällens möte.

3 april hade vi företagsbesök vid Sunds med temat "Inför påsken". Tillfället hade 50 deltagare. Vi fick lyssna på vår ordförande som berättade om växtens väg från frö till stickling och blommande växt. Vi fick också lyssna på hur man planerar hållbart genom att importera sticklingar för att sköta om dem i växthuset istället för att beställa fullstora växter som skulle kräva flera långtradare. Vi bjöds på kaffe o kex och som kronan på verket hade familjen Sandström gjort hemmagjord glass och kladdkaka smaksatt med olika örter.

6 april förbundets årsmöte hade planerats att hållas på skärtorsdagen men flyttades fram till 19.4.23. På grund av den ändrade tidpunkten så kunde inte ordförande Fredrik Sandström delta som planerat. Istället deltog Carina Kackur tillsammans med Birthe Wistbacka. Båda delegaterna beviljades resekostnader från vår förening.

Fredrik Sandström valdes in som ny medlem till styrelsen i förbundet. Förbundet fick också en ny ordförande: Juho Ahlberg.

15 maj, kvällens månadsmöte hölls på Hötorget och hade samlat 41 deltagare. Kvällens tema var trädgårdens näringsämnen. Fredrik var kvällens föreläsare och informerade om hur viktigt det är att gödsla. Ett bra alternativ är att gödsla regelbundet, man blandar Kekkiläs rosa pulver i vattenkannan och vattnar regelbundet. Våra växter har ofta fosforbrist. Följ med NPK-värden om du väljer olika modeller på näringslösningar. Speciellt den flytande gödslingen som finns färdigt blandad att köpa bör skakas om när de stått en tid på hyllan, de skall också lagras frostfritt och korken skall vara bra påsatt.

Fredrik informerade om kommande program bla plantbyte är på kommande och varje planta skall ha namnlapp på och vara krukad i god tid.

 Midsommarstången restes igen vid Aspegrens 21.6 kl 18:00.

Förbundet har tryckt en tidning: Trädgårds Extra som saluförs för 5€/st. för våra medlemmar och 7€ för icke-medlemmar.

19.maj Blomqvist plantskola firade 40 år och uppvaktades av NÖT med en tavla målad av Carita Schytten.

26-28maj: Sommarens trädgårdsresa till Estland och Jäneda. Med på resan fanns 36 deltagare från NÖT, 3 icke NÖT-medlemmar och 2 från Vasa föreningen. En resa med späckat program och med besök både i en plantbutik, privata trädgårdar och även ett besök i Botaniska trädgården i Tallinn. Som vår guide fungerade Lisbeth Vikström och resan sponsorerades med 15€/medlem av Barbro Haasiosalos minnesfond.

5 juni hölls det traditionella plantbytet på ängen vid Aspegrens. Ca. 30 deltagande.

10 juni:endagsresa till Terjärv med 54 entusiastiska resenärer. Man besökte fyra privata trädgårdar och Österbackas Plantskola. Dagens första besöksträdgård började i Nedervetil vid Lilli Auren. Sen vidare till Denice Hansson i Lahnakoski och Tina Asplund i Såka och sista anhalten i Öja till Lars-Johan Kackur och Anne Huhtala. Birthe Wistbacka fungerade som reseledare, Resan sponsorerades med 15€/medlem från  Barbro Haasiosalos minnesfond.

21 juni: midsommarstången restes vid Aspegrens. I år deltog en stor skara som hade plockat och även bundit buketter till den fina midsommarstången. I år deltog Café Heinä med serveringen och alla som hjälpte till fick gratis kaffe. Det är mycket arbete bakom och beräknas gå 40 arbetstimmar för att få stången i skick. Vi är tre föreningar som hjälps åt med arrangemanget. NÖT:s uppgift är att binda och pryda stången. Hembygdsföreningen ser till att stången är i dugligt skick och stödföreningen sköter om programmet. I år deltog lite över 100 personer.

Samtidigt uppvaktades vår ordförande som fyllt jämna år med ett presentkort till Station 23.

23 juli: besökte NÖT:s medlemmar tre olika hemträdgårdar: Marina Stenlund Torpvägen 62 Jakobstad Ann-Mari Enqvist Kassvägen 137 Birgitta o Leif Tallroth Abramsvägen Jakobstad

13augusti: Besökte NÖT:s medlemmar tre olika trädgårdar i Nykarleby trakten. Sjöblom Båda Svängen 13 Siekkinen Juthasvägen 408 Strand Juthasvägen 211

1-3september: 11st från NÖT:s styrelse deltog i förbundets föreningsdagar i Nykarleby o Jakobstad. Totalt deltog 25 st från 6 olika föreningar. Det var ett givande veckoslut  med utbyte mellan de deltagande föreningarna och förbundet.

11 september: Den populära skördekvällen blev höstens första månadsträff med 66 anmälda. Deltagande NÖT-medlem betalade endast 6€ och icke medlem 10€ för ett gediget salladsbord, morotssoppa och äppelpaj. Styrelsen hade hoppats på att våra medlemmar skulle ha deltagit mera aktivt med olika recept på egna produkter men det blev igen styrelsen som bidrog med sina recept och smakprov. Tack vare att vår ordförande har fina kontakter så lyckas vi få en hel del grönsaker, från Backlunds trädgård, Krister Finne, Torp handelsträdgård och Fresh Servant.

Vi hade dessutom två privata aktörer med, Yvonne Björkholm med chili och Anders Wingren från Liselunds Musteri. Skördekvällen  är en uppskattad programpunkt som start på höstens program men det ligger mycket arbete bakom.

9 oktober: månadsmöte med Fredrik Sandström som föreläste om vindruvsodling. 29 deltagande.

13 november: månadsmöte med Marc Bock om biodling. Marc berättade om ekologisk biodling och vi lärde oss att det inte är enbart honung som produceras utan både bivax, pollen och propolis. En mycket uppskattad föreläsning av 19 deltagare.

20 november: resegruppen samlades för en diskussion om vilka resor vi borde satsa på till sommaren. Våra resor borde innehålla privata trädgårdar, en handelsträdgård, en officiell trädgård och kanske en odlingsträdgård för att tillgodose våra medlemmars behov.

30 november: Birthe Wistbacka, Marianne Westerlund och Carina Kackur deltog när Ingsva ville tacka alla reseaktiva föreningar runt om i nejden med en liten adventsträff vid restaurang Ädelbragd i Oravais 30.11.

11 december: julfest hölls vid Loffens i Bennäs. Menyn kostade 42€ och sponsorerades med 5.€ för våra medlemmar. Vi var 50 anmälda. Uffes restaurang och Cafe stod för julbordet och serveringen. Vi fick ett jättefint julbord med god mat. Dennis Rönngård stod för musiken och ledde allsången.  Lucia med tärnor deltog och Carina Rönnlund gav  intressant information om historien bakom Loffens och dess tillkomst. Fröskatten presenterades av Mimmi Sandström och nästa års förvaltare blev Carina Kackur. Fredrik höll ett anförande om julens snittblommor och den traditionella almanackan presenterades. Till sist fick vår ordförande ett presentkort samt styrelsen och dess suppleanter en julblomma som tack för sitt arbete under det gångna året.

19 december: träffades resegruppen vid IngSva och gick igenom olika resor tillsammans med Sonja Nyholm som planerades inför sommaren 2024.

Sammandrag

Vi vill rikta ett tack till våra föreningsmedlemmar, NÖT:s styrelse och föreläsare och alla som öppnade sina trädgårdar under året. Det senaste året har medlemsantalet legat runt 600 personer och vad vore en förening utan medlemmar och en framsynt styrelse med Fredrik i spetsen. Vår uppgift är att skapa en verksamhet där våra föreningsmedlemmar får bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin trädgård och tillsammans få känna den där allra finaste glädjen som man får dela med sina trädgårdsvänner.

En uppmaning är att alla som vill kan vara med, vi kan alla bidra på olika sätt, i stort och smått. Vi behöver dig.

Jakobstad 19.2. 2024

Ordförande Fredrik Sandström Sekreterare Gun Nylund

onsdag 6 mars 2024

AKTUELLT

 

Medlemsavgiften för 2024 postas vecka 10NÖT-almanackan 2024 kan köpas på Sunds Trädgårdscenter och på månadsmöten, Pris 10€. Kan också beställas per post på tel. 050 5328371, pris 15€.Då medlemsavgiften är betald skickas medlemskortet hem på posten.

Om du inte fått kortet trots att medlemsavgiften är betald,
eller om du inte sett till någon faktura, meddela
Berit Hakkila på Tfn.050 5946371