Styrelsen 2017

Styrelsemedlemmar och suppleanter 2017

Ordförande
Fredrik Sandström
email fredrik.sandström@sunds.fi
tel. 050 3226009
Suppleant: Barbro Haasiosalo
Viceordförande / Ordförande för resegruppen
Barbro Haasiosalo
email barbro.haasiosalo@multi.fi
tel. 050 5274129
Suppleant: Maria Wiik-Kortell
Sekreterare
Sandra Konttinen
Suppleant: Gun-Marie Broo
Kassör
Liselott Sandin
Suppleant: Christina Kristola
Bloggansvarig
Kristine Vesterlund
Suppleant: Nina Gustafsson
Styrelsemedlem
Liljen Fellman
Suppleant: Barbro Enlund
Styrelsemedlem
Eva-Britt Snellman
Suppleant: Gudrun Eklöv

Balkong- och terassodling

N orra österbottens trädgårdssällskap´s månadsmöte den 12.3 drog åter igen fullt hus i HötorgCentret.  Nästan på varje månadsmöte har v...