- A K T U E L L T -

NÖT-almanackan 2022 finns till försäljning! Kan köpas vid Sunds Trädgård eller på månadsmöten för 10€ eller beställas hem på posten för 15€. Gun tar emot beställningar SMS Tfn. 0505328371

div>
OBS! Medlemsförmånen vid K-Rauta uppdaterad 26.5 2021. Gäller alltså normalprissatta växter, samt växt- och odlingstillbehör. Gäller inte möbler, trädgårdsmaskiner, grillar, växthus, kompostorer osv.

Du borde ha fått Medlemsinfo och bankgiro för medlemsavgiften på posten. Om du inte fått det, vänligen kontakta Berit Hakkila, Tfn 050- 5946371. Medlemskortet för 2021 kommer på posten när medlemsavgiften är betald.

Styrelsen 2021


Styrelsemedlemmar och suppleanter 2021

Ordförande: Fredrik Sandström, 050 3226009  fredrik.sandstrom(at)sunds.fi
Styrelse: Birthe Wistbacka, Berit Hakkila, Gun Nylund, Marianne Westerlund, Anders Härmälä, Carita Södö, Ulla-Britt Kronholm, Marita Hästbacka, Gun-Marie Broo, Gunilla Granlund, 

Suppleanter: Ann-Britt Påvall, Barbro Haasiosalo