- A K T U E L L T -

Anmälan till julfesten 12.12 2022, tas emot av Gun Tfn.050 5328371. Sista anmälningsdagen är 2.12 2022.
div>

Du borde ha fått Medlemsinfo och bankgiro för medlemsavgiften på posten. Om du inte fått det, vänligen kontakta Berit Hakkila, Tfn 050- 5946371. Medlemskortet för 2022 kommer på posten när medlemsavgiften är betald.

Styrelsen 2022


Styrelsemedlemmar och suppleanter 2022

Ordförande: Fredrik Sandström, 050 3226009  fredrik.sandstrom(at)sunds.fi
Viceordförande: Birthe Wistbacka
Kassör och medlemsansvarig: Berit Hakkila
Sekreterare: Gun Nylund
Some ansvarig: Carita Södö
Materialförvaltare: Marianne Westerlund
Materialförvaltare: Anders Härmälä
Styrelsemedlemmar: Gunilla Granlund, Gun-Marie Broo, Ulla-Britt Kronholm, Carina Kackur
Suppleanter: Ann-Britt Påvall, Johanna Knuts, Britt-Mari Knuts
Suppleant och resegruppens ordförande: Barbro Haasiosalo