A K T U E L L T !!

Måndag 9.9 kl 18.00 samlas vi för månadsträff vid Garden Flora i Lövö. Temat är lökar och knölar. Samåk gärna. Välkommen!

Styrelsen


Styrelsemedlemmar och suppleanter 2019

Styrelse: Barbro Haasiosalo, Sandra Konttinen, Barbro Enlund, Helena Backman, Gun-Marie Broo, Gun Nylund, Gunilla Granlund, Anders Härmälä, Fredrik Sandström

Suppleanter: Christina Kristola, Marianne Westerlund, Camilla Gäddnäs, Birthe Wistbacka