A K T U E L L T !!

Du som ännu inte hämtat ut ditt medlemskort kam hämta det vid vårt infobord under Sundsdagarna 25.5 9.00-17.00 Eller vid föreningens företagsbesök hos Garden Flora 27.5 kl 18.00

Styrelsen


Styrelsemedlemmar och suppleanter 2019

Styrelse: Barbro Haasiosalo, Sandra Konttinen, Barbro Enlund, Helena Backman, Gun-Marie Broo, Gun Nylund, Gunilla Granlund, Anders Härmälä, Fredrik Sandström

Suppleanter: Christina Kristola, Marianne Westerlund, Camilla Gäddnäs, Birthe Wistbacka