Styrelsen 2023


Styrelsemedlemmar och suppleanter 2023

Ordförande: Fredrik Sandström, 050 3226009  fredrik.sandstrom(at)sunds.fi
Viceordförande: Birthe Wistbacka
Sekreterare: Gun Nylund
Kassör och medlemsansvarig: Berit Hakkila
Styrelsemedlemmar: Gunilla Granlund, Gun-Marie Broo, Ulla-Britt Kronholm, Carina Kackur, Ann-Britt Påvall, 
                                       Britt-Mari Knuts, Carita Södö, Marianne Westerlund
Some arbetsgrupp: Carita Södö (ansvarig), Britt-Mari Knuts, Ann-Britt Påvall
Materialförvaltare: Marianne Westerlund, Ulla-Britt Kronholm
Resegruppen: Gun Nylund (ordförande), Marianne Westerlund, Birthe Wistbacka, Carina Kackur
Suppleanter: Bodil Käldström, Johanna Knuts, Susanna Hannus