Styrelsen 2024


Styrelsemedlemmar och suppleanter 2024

Ordförande: Fredrik Sandström, 050 3226009  fredrik.sandstrom(at)sunds.fi
Viceordförande: Birthe Wistbacka
Sekreterare: Gun Nylund
Kassör och medlemsansvarig: Berit Hakkila
Styrelsemedlemmar: Gunilla Granlund, Gun-Marie Broo, Tove Jansson, Carina Kackur, Ann-Britt Påvall, 
                                       Britt-Mari Knuts, Carita Södö, Marianne Westerlund, Marina Stenlund
Some arbetsgrupp: Britt-Mari Knuts, (ansvarig),Carita Södö, Ann-Britt Påvall
Materialförvaltare: Marianne Westerlund, Carina Kackur
Resegruppen: Carina Kackur (ordförande), Marianne Westerlund, Marina Stenlund
Suppleanter: Bodil Käldström, Johanna Knuts, Susanna Hannus