- A K T U E L L T -

Beställ NÖT-almanacka 2021 nu! Ring Barbro Haasiosalo Tfn. 050 5274129

Månadsmöten är tillsvidare inställda på grund av rådande coronaläge!

Lös ut ditt NÖT medlemskort hemifrån:Betala medlemsavgift 12€ + 3€ postningskostnader. Totalt 15€ till föreningens konto. FI52 5567 0720 1434 49 så skickar Barbro E. ditt medlemskort.

Styrelsen


Styrelsemedlemmar och suppleanter 2020

Ordförande: Fredrik Sandström, 050 3226009  fredrik.sandstrom(at)sunds.fi
Styrelse: Barbro Haasiosalo, Sandra Konttinen, Barbro Enlund, Gun-Marie Broo, Gun Nylund, Gunilla Granlund, Anders Härmälä, Berit Hakkila, Ulla-Britt Kronholm, Marita Hästbacka, Birthe Wistbacka,
Marianne Westerlund

Suppleanter: Christina Kristola, Camilla Gäddnäs, Ann-Britt Påwall, Carita Södö