A K T U E L L T !!
Vi vill gärna ha fler föreningsmedlemmar till "some"-gruppen (socialamedier). Vi i Some-gruppen hjälps åt att hålla föreningens info i sociala medier up-to-date. (Bloggen, Instagram och Facebook). Kom med, det behövs inga förkunskaper, vi hjälps åt och lär oss av varandra.

Styrelsen


Styrelsemedlemmar och suppleanter 2019

Styrelse: Barbro Haasiosalo, Sandra Konttinen, Barbro Enlund, Helena Backman, Gun-Marie Broo, Gun Nylund, Gunilla Granlund, Anders Härmälä, Fredrik Sandström

Suppleanter: Christina Kristola, Marianne Westerlund, Camilla Gäddnäs, Birthe Wistbacka