- A K T U E L L T -


Du kan anmäla ditt intresse för att öppna din trädgård vid NÖT:s öppna trädgårdar den 31.7 2022 kl.12-18. Gun tar emot anmälningar senast 30.6 och ger mera info Tfn. 050 5328371

div>

Du borde ha fått Medlemsinfo och bankgiro för medlemsavgiften på posten. Om du inte fått det, vänligen kontakta Berit Hakkila, Tfn 050- 5946371. Medlemskortet för 2022 kommer på posten när medlemsavgiften är betald.

fredag 18 mars 2022

NÖT-resa till NOLIA Trädgårdsmässa 23.4-24.4 2022


Anmälan senast 23.3 2022 till Barbro Haasiosalo
Tfn. 050 5274129
kvällar kl. 17.30-20.00

                                                                        Text och bild: Carita Södö


Inga kommentarer: