fredag 21 april 2023

AKTUELLT

 

Fick du inget brev på posten, innehållande info om medlemskortet 2023
och faktura för medlemsavgiften?

Då medlemsavgiften är betald skickas medlemskortet hem på posten.

Om du inte fått kortet trots att medlemsavgiften är betald,
eller om du inte sett till någon faktura, meddela
Berit Hakkila på Tfn. 050 5946371
Inga kommentarer: