fredag 8 september 2023

Trädgårdsförbundets föreningsträff

 


Trädgårdsförbundets ordnade föreningsträff 1-3.9 2023 i Nykarleby och Jakobstad. Från vår förening deltog flera från styrelsen i de intressanta och trevliga föreningsdagarna. 
Vi fick bekanta oss och byta idéer med nya mänskor, som delade vårt intresse för trädgård och odling.
Våra gäster var imponerade av den fina guidningen de fick på olika ställen.


Nyblivna trädgårdsförbundets ordförande Jouho Ahlberg hälsade alla välkomna, varefter alla närvarande presenterade sig för varann. Verksamhetsledare Sanne Vikström berättade att av elva medlemsföreningar fanns 6 föreningar representerade.


Svenska Trädgårdsförbundet är ju utgivare av Trädgårdsnytt och de arrangerar kurser, resor o andra evenemang med anknytning till trädgårdsbranschen. De är takorganisation för svensk och tvåspråkiga trädgårdsföreningar, 11st med totalt 2000medlemmar. Medlemsföreningarna samlar både företagare o hobbyodlare. Tidigare har statsrådet varit ryggraden i förbundets verksamhet.

 

Tankar o idéer

      -    Ökad kommunikation med föreningarna/ portal

-       Kolumn av influenser som farbror Grön, Sara Bäckmo

-       E- tidning med delar av materialet

-       Innehåll om skadegörare eller andra problem

-       Hemmaträdgårdar, hobbyodling

-       Hemma hos en odlare under ett år.

-       Förbundet arrangör för en föreläsare/ föreläsning

-       Mera material för hobbyodlare

-       Grönväxter/ grönsektorn saknas

-       Mera kommunikation mellan förbundet o styrelserna

-       Tips o råd för hobbyodlare

-       Biologisk mångfald

-       Biologisk bekämpning i hobbyodling

-       Resetips, besöksmål

-       Vinterodling

 

 Text och bild: Gun Nylund


Inga kommentarer: