onsdag 19 juni 2024

Britt-Marie Siekkinens trädgård

På maj månadsmöte var Britt-Mari Siekkinen och berättade om sin trädgård. Hon visade många bilder från olika skeden i trädgården. De startade 2007 från en åker och som hon själv säger med noll kunskap. Den första lilla planteringen är från juni 2009. 


 

Sedan har de fortsatt och byggt till trädgården lite i gången med rabatter, olika pergolor, portar, staket och små hus. Ibland har det misslyckats och de har fått flytta på växter eller planterat nya om växterna dött. Trädgården har förstorats flera gånger ner mot ån. Flygfotot över tomtenär från augusti 2011. Som bäst håller de på och bygger en ruin av gamla tegelstenar. Här följer lite bilder från trädgården. Vi tackar Britt-Marie för att du berättade om din trädgård för oss!

Inga kommentarer: