- A K T U E L L T -

Skördefesten som planerats till 28.9 2020 är inhiberad p.g.a rådande coronasituation.

Lös ut ditt NÖT medlemskort hemifrån:Betala medlemsavgift 12€ + 3€ postningskostnader. Totalt 15€ till föreningens konto. FI52 5567 0720 1434 49 så skickar Barbro E. ditt medlemskort.

tisdag 10 juni 2014

Plantbytarkväll på Rosenlund

imagesCAXQ3453Ganska stort sällskap hade sökt sej till NÖT;s plantbytarkväll trots att det var fem före regn. Och inte särskilt varmt heller. Nice run och måndagstorget till trots!!! Gun har skrivit lite om kvällen. Här kommer det.


Plantbytarträff 2014-05-23. Vårens plantbyte skedde som tidigare år på ängen vid Rosenlund. Vädret som varit varmt och skönt var plötsligt både rått och fuktigt men det imagesCAIN1ZLZvar inget fel på intresset för de närvarande medlemmarna. Vi var ett 30-tal medlemmar som mött opp med mängder av många olika plantor. Nytt för i år var ett flertal egenhändigt opp-drivna tomatplantor.

Alla drog sin nummer varefter den person som fick nr 1 var först ut med att välja sin egen raritet från plantbordet.

Plantbytardagar har blivit vanligt över hela landet på senare år. De har blivit ett bra sätt att bli av med överskott och att hitta det man saknar i rabatter och trädgårdsland. I vissa fall, visar erfarenheten, har det också lett till att växter som hotar att försvinna ur den trädgårdsfloran, går mot en ny vår.

Vi har väl inga sådana djupare ambitioner än utan vi byter plantor för att det är trevligt och intressant.

Text Gun Nylund

vallmo1_largeb[1]Nu som följande är ju Öppna trädgårdar söndagen den 29.6 och följande dag den 30.6 träffas vi hos Barbro Haasiosalo på Tallbacka i Bennäs! Det ska bli kul!!


 Efter Öppna trädgårdar tycker jag att ni ska skriva och berätta vart ni varit och ta lite bilder så kan vi sätta in dem också.. Delad glädje är dubbel glädje, eller hur!

Vi ses!

Inga kommentarer: